slaider2
slaider1
slajder3

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY,

Informujemy, że dzień 27.12.2017 i 02.01.2018 są dniami wolnymi od pracy, zgodnie z zarządzeniem Prezydent M. St. Warszawy z dnia 25 października 2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście od ul. Towarowej przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji, drogą mailową na adres:

Najnowsze zamówienia publiczne

ZM.NZP.9/18 z dnia 16.01.2018

Archiwizacja

Plan zamówień publicznych 2018/2019

Powyżej 30 000 euro

ZM.NZP.3/18 z dnia 09.01.2018

Wymiana instalacji w kotłowni

Wykaz nieruchomości

Wykaz Nr 7/DT/2017 z dnia 08.12.2017

Nieruchomości

Wykaz 6/DT/2017 z dnia 20.10.2017

Nieruchomości

Wykaz 6/BP/2017 z dnia 19.10.2017

Nieruchomości

Mapa Warszawy z podziałem na dzielnice

Mapa warszawskich dzielnic
umożliwiająca przejście do danej dzielnicy
i uzyskanie takich informacji jak:

 

Polecane strony

Biuletyn Informacji Publicznej
MSW