slaider2
slaider1
slajder3

OGŁOSZENIA

 • Na podstawie § 5 pkt 1 Statutu Zarządu Mienia Skarbu Państwa stanowiącego załącznik do uchwały XLIII/1004/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa Poleceniami Służbowymi: Nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. oraz Nr 22/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. ustalił dni: 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

  W związku z powyższym Uprzejmie Państwa informuję, że

  w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r.
  Zarząd Mienia Skarbu Państwa


  NIE BĘDZIE DOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID-19 INFORMUJEMY, O OBOWIĄZUJĄCEJ ORGANIZACJI I KOMUNIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW.

 1. Od 7 czerwca 2021 r. zachęcamy Państwa do umawiania wizyt w ZMSP w „systemie rezerwacji wizyt”: lub telefonicznie poprzez kontakt na nr 885 523 500
  – pod numerem nie udzielamy informacji, a wyłącznie rezerwujemy termin wizyt. Skontaktujemy się z Państwem i przekażemy informację, jak usprawnić Państwa wizytę w urzędzie.
 2. Kancelaria jest czynna w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wniosków znajdziecie Państwo wpisując w wyszukiwarkę internetową link:  http://zmsp.warszawa.pl/strona-glowna/zalatwianie-spraw/skargi-i-wnioski/
 4. Podczas pobytu w Kancelarii ZMSP proszę o podporządkowanie się zasadom bezpieczeństwa epidemiologicznego, o jakich poinformują Państwa pracownicy.

KORESPONDENCJA Z ZMSP MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 1. Pocztę tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2. Pocztą elektroniczną na adresy:
   – wszystkie zapytania z wyłączeniem opłat i zalegości
  – wysyłanie załączników, np. akty notarialne
 3. Przy wykorzystaniu platformy ePUAP ( http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP )
  INSTRUKCJA SKŁADANIA PISMA PRZEZ ePUAP dostępna <TUTAJ>

KONTAKT TELEFONICZNY Z ZMSP:

Telefon do sekretariatu: 22 551 21 10

Za pomocą faxu na nr:  22 551-21-01

OD 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA W ZMSP OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI BĘDĄ UDZIELANE INFORMACJE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W ZMSP. Uprzejmie prosimy o korzystanie z nw. telefonów.
(w przypadku gdy pierwszy z podanych numerów jest zajęty lub nie odpowiada – zaleca się korzystanie z kolejnego numeru):

 • Przekształcenie / Użytkownie Wieczyste (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)

Informacja ogólna  22 551 21 67 lub 885 523 485

Przekształcenie                             / Użytkowanie Wieczyste

BEMOWO
22 551 21 64 lub 667 657 207     / 22 551 21 61 lub 535 227 877

BIAŁOŁĘKA
22 551 21 91 lub 667 657 208     / 22 551 21 66 lub 885 523 499

BIELANY
22 551 21 64                                   / 22 551 21 63 lub 695 657 407

MOKOTÓW
22 551 21 91 lub 533 027 056      / 22 551 21 63 lub 695 657 407

OCHOTA
22 551 21 91 lub 885 523 486      / 22 551 21 69 lub 697 657 077

PRAGA-POŁUDNIE
22 551 21 62 lub 533 027 040      / 22 551 21 93

PRAGA-PÓŁNOC
22 551 21 75                               / 22 551 21 61 lub 535 227 877

REMBERTÓW
22 551 21 64                               / 22 551 21 66 lub 885 523 499

ŚRÓDMIEŚCIE
667 657 207                                / 22 551 21 61 lub 535 227 877

TARGÓWEK
22 551 21 87                               / 22 551 21 65 lub 667 657 212

URSUS
22 551 21 91 lub 885 523 486      / 22 551 21 65 lub 667 657 212

URSYNÓW
22 551 21 64                               / 22 551 21 66 lub 885 523 499

WAWER
22 551 21 87                               / 22 551 21 65 lub 667 657 212

WESOŁA
22 551 21 69 lub 697 657 077     / 22 551 21 69 lub 697 657 077

WILANÓW
222 551 21 66 lub 885 523 499   / 22 551 21 66 lub 885 523 499

WŁOCHY
22 551 21 75                               / 22 551 21 69 lub 697 657 07

WOLA
22 551 21 60 lub 22 551 21 87    / 22 551 21 93
lub 667 657 208

ŻOLIBORZ
885 523 491                                     / 22 551 21 93

 

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Dzierżawa wieczysta, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Przekształcenie/Użytkowanie Wieczystego:

Osoby Fizyczne
22 551 21 23, 885 523 497, 885 523 496, 885 523 487, 667 657 211

Przedsiębiorcy
667 657 213, 695 902 150

 

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub 695 902 180
  22 551 21 29 
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52 
  lub 885-523-504
  22 551 21 90 
  lub 885-523-501
  22 551 21 39 
  lub 885 523 498
  22 551 21 50 
  lub 885-523-503
 • Ulgi w należnościach (odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51 lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45 lub 605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 1. bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 37 lub 603 553 453
  22 551 21 38 lub 605 141 305
  22 551 21 48 
  lub 695 409 005
 2. utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 551 21 83 
  lub 695 657 006
 3. utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 83 lub 695 657 006
 4. Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 37 lub 603 553 453
 5. Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707

 Telefon ogólny do ZMSP:

tel.  22 551-21-00

faks  22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

                                                                                                 

Najemcy, Dzierżawcy!!

Obniżka czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Problemy z kontaktem telefonicznym

W związku z dużą ilość zapytań telefonicznych dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mogą Państwo napotkać problem z dodzwonieniem się do naszej jednostki. Zachęcamy do kontaktu przez pocztę elektroniczną pod adresem   .

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy kierować do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu należy :
1.skan aktu notarialnego przesłać na adres :
(wymagany format pliku PDF; jeden akt notarialny=jeden plik).
lub
2.kserokopię aktu notarialnego złożyć w kancelarii ZMSP, ewentualnie wysłać listem poleconym

Zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres zamieszkania z aktu notarialnego lub wskazany adres korespondencyjny

Najnowsze zamówienia publiczne

WNZ-000039/2021 z dnia 19.11.2021

Remont lokali

WNZ-000033/2021 z dnia 10.11.2021

Remont ogrodzenia

WNP-000011/2021 z dnia 16.11.2021

Uporządkowanie terenu

Wykaz nieruchomości

Wykaz 7/U/2021 z dnia 10.11.2021

Nieruchomości

Wykaz 4/P/2021 z dnia 25.10.2021

Nieruchomości

Wykaz 2/BP/2021 z dnia 08.10.2021

Nieruchomości