Świadczenie na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek rejestrowanych, paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru przesyłek poleconych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) w tym spełniających wymogi związane z oddaniem przesyłki wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) jak również Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.).

Termin skaładania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05.11.2015 r.

Godzina: 12:00

Miejsce : Warszawa, Pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. nr 307