admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 389 blog entries.

ZM.NZP.190/18 z dnia 09.11.2018

Sprawa znak ZM.NZP.190/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

remont instalacji klimatyzacyjnej, czyszczenie chłodnic oleju oraz roboty towarzyszące  w pomieszczeniach technicznych w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”.

ZM.NZP.176/18 z dnia 24.10.2018

Sprawa znak ZM.NZP.176/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

„Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenu Skarbu Państwa działek nr 72, 92/1, 92/2 z obrębu 7-08-15 przy ul. Generała Maczka w Dzielnicy Bielany w Warszawie zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”.

Wykaz Nr 5/DT/2018 z dnia 23.10.2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 102, poz. 2147 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz 8/U/2018 z dnia 23.10.2018

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki:

ZM.NZP.175/18 z dnia 22.10.2018

Sprawa znak ZM.NZP.175/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

wykonanie 38 sztuk operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m. st. Warszawy”.

ZM.NZP.167/18 z dnia 17.10.2018

Sprawa znak ZM.NZP.167/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

Usługi naprawcze oraz  usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży elektrycznej  w Warszawie na rok 2019/2020”.

ZM.NZP.221-18/18 z dnia 16.10.2018

Sprawa nr ZM.NZP.221-18/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w  Warszawie w branży sanitarnej na rok 2019/2020.”

 

 

ZM.NZP.165/18 z dnia 15.10.2018

Sprawa znak ZM.NZP.165/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

Wykonanie robót remontowych polegających na naprawie dachów w budynkach garażowych przy: Chełmskiej 25 w Warszawie, ul. Belgijskiej 9 w Warszawie”.

Wykaz 7/P/2018 z dnia 12.10.2018

Wykaz lokale na wynajem / przetarg.

Wykaz 7/U/2018 z dnia 12.10.2018

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki: