admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 412 blog entries.

Wykaz 1/P/2019 z dnia 13.02.2019

Wykaz lokale na wynajem / przetarg.

Wykaz 1/U/2019 z dnia 13.02.2019

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki:

ZM.NZP.221-2/19 z dnia 05.02.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221-2/19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy w  zarządzanych i administrowanych przez  Zarząd  Mienia Skarbu Państwa  obejmującą sprzedaż i przesył ciepła”

 

 

 

ZM.NZP.11/19 z dnia 17.01.2019

Sprawa nr ZM.NZP.11/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na: zakup i dostawę 3 skanerów, 2 drukarek etykiet, 4 automatycznych czytników kodów kreskowych.

 

ZM.NZP.221-1/19 z dnia 15.01.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221-01/19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy w  zarządzanych i administrowanych przez  Zarząd  Mienia Skarbu Państwa  obejmującą sprzedaż i przesył ciepła”

 

 

 

ZM.NZP.4/19 z dnia 09.01.2019

Sprawa nr ZM.NZP.4/19

Prowadzenie od dnia 01.02.2019 do dnia 31.12.2019 roku stałej konserwacji i serwisu systemów ochrony technicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

 

ZM.NZP.221-23/18 z dnia 07.01.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221-23/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„na zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

 

 

 

Wykaz 9/P/2018 z dnia 31.12.2018

Wykaz lokale na wynajem / przetarg.

Wykaz 10/U/2018 z dnia 31.12.2018

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki:

ZM.NZP.221-22/18 z dnia 20.12.2018

Sprawa nr ZM.NZP.221-22/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„usługi polegającej na utrzymaniu zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych
i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”