admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 503 blog entries.

Wykaz 1/BP/2020 z dnia 11.03.2020

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) przeznacza się do oddania w najem lokale w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Nr 4/DT/2020 z dnia 11.03.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

ZM.NZP.27/20 z dnia 10.03.2020

Sprawa nr ZM.NZP.27/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

wykonanie usługi polegającej na legalizacji istniejącego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Biruty 18 w Warszawie
na działce nr ew. 19 z obrębu 4-10-11.”

 

Wykaz Nr 3/DT/2020 z dnia 09.03.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

ZM.NZP.20/20 z dnia 28.02.2020

Sprawa nr ZM.NZP.20/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

„Świadczenie usługi związanej z przygotowaniem procedury/instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami, przypadających Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem aspektów dotyczących pomocy publicznej oraz przeszkolenie pracowników
w powyższym zakresie.”

 

Wykaz Nr 2/DT/2020 z dnia 25.02.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz Nr 1/DT/2020 z dnia 17.02.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65) zawiadamiania się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

ZM.NZP.221-01/20 z dnia 14.02.2020

Sprawa nr ZM.NZP.01/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),na:

„interwencyjne uporządkowanie terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację odpadów”

ZM.NZP.11/20 z dnia 10.02.2020

Sprawa nr ZM.NZP.11/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażania pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali i pomieszczeń przynależnych Skarbu Państwa  w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.

ZM.NZP.221-4/20 z dnia 22.01.2020

Sprawa nr ZM.NZP.4/20

Zakup biletów do kina dla pracowników ZMSP