Przetargi
­

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

„Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych, których przedmiotem jest zamówienie dot. dostarczenia oraz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymania i wsparcia technicznego) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego”

WNP-007/2022 z dnia 03.06.2022

Sprawa nr WNP-007/2022

Ochrona obiektu z najmem systemu monitoringu nieruchomości  przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie.

WNZ-012/2022 z dnia 22.04.2022

Sprawa nr WNZ-012/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

„wykonanie: 1) prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej , 2) konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”

WNZ-007/2022 z dnia 15.04.2022

Sprawa nr WNZ-007/2022

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego dwufunkyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klarysewskiej 57 . w Warszawie.

eB2B – Postępowanie WNZ-007/2022 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego dwufunkyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klarysewskiej 57 . w Warszawie.

WNP-005/2022 z dnia 14.04.2022

Sprawa nr WNP-005/2022

Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego.

eB2B – Postępowanie WNP-005/2022 – Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego

 

WNZ-008/2022 z dnia 13.04.2022

Sprawa nr WNZ-008/2022

Remont pionu centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym nr 3, 101, 201 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klarysewskiej 57 w Warszawie.

WNP-004/2022 z dnia 13.04.2022

Sprawa nr WNP-004/2022

Na wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 111  kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.

WNZ-006/2022 z dnia 30.03.2022

Sprawa nr WNZ-006/2022

Usługi polegające na dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwaniu zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali Skarbu Państwa

Usługi polegające na dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwaniu zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali Skarbu Państwa

WNZ-005/2022 z dnia 30.03.2022

Sprawa nr WNZ-005/2022

Wymiana stolarki okiennej w lokalu Skarbu Państwa przy ul. Koźmiana 2 m. 133

WNP-003/2022 z dnia 11.02.2022

Sprawa nr WNP-003/2022

Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego.