Przetargi
­

ZM.NZP.4/19 z dnia 17.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.4/19

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.), „interwencyjne sprzątanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”

ZM.NZP.74/19 z dnia 17.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.74/19

 

 1. Remont nawierzchni jezdni gruntowej na działkach znajdujących się w zasobach ZMSP
  w Warszawie przy:
 • Ciupagi 2 (pomiędzy blokiem 2C i blokiem 2II, przy bloku 2I),
 • Tunelowa 10,
 • Chłopickiego 49 B.
 1. Remont nawierzchni jezdni z trylinki na działce znajdującej się w zasobach ZMSP w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73.
 2. Remont nawierzchni chodnika na działce znajdującej się w zasobach ZMSP w Warszawie przy ul. Gotarda 5.

 

ZM.NZP.68/19 z dnia 14.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.68/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

roboty remontowe naprawcze pęknięć i rys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa położonych przy: 

 1. a) Powsińska 73,
 2. b) Lewicka 15/17 (garaż),
 3. c) Ciupagi 2 blok II,

 

ZM.NZP.60/19 z dnia 09.04.2019

Sprawa nr ZM.NZP.60/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

Zakup 20 sztuk komputerów stacjonarnych z monitorem

i oprogramowaniem.

ZM.NZP.58/19 z dnia 02.04.2019

Sprawa nr ZM.NZP.58/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

Zakup 20 sztuk komputerów stacjonarnych z monitorem
i oprogramowaniem.

ZM.NZP.221-3/19 z dnia 26.03.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221-3/19

Remont pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
w budynkach mieszkalnych w Warszawie :

 • przy ul. Ciupagi 2 -blok A,
 • przy ul. Ciupagi 2 -blok B”.

 

 

ZM.NZP.54/19 z dnia 22.03.2019

Sprawa nr ZM.NZP.54/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Prace przygotowawcze urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie”

ZM.NZP.52/19 z dnia 12.03.2019

Sprawa nr ZM.NZP.52/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnień stropu nad piwnicami oraz biegów klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Powązkowskiej 80.”

ZM.NZP.51/19 z dnia 12.03.2019

Sprawa nr ZM.NZP.51/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażania pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy  z lokali i pomieszczeń przynależnych Skarbu Państwa w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.”

ZM.NZP.45/19 z dnia 08.03.2019

Sprawa nr ZM.NZP.45/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:

 1. „Remont kominów w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1)      ul. Ciupagi 2 blok A, blok B, blok C, blok D, blok III,

2)      ul. Powsińska 73,

3)      ul. Ludna 4,

4)      ul. Gierymskiego 1,

5)      ul. Lucerny 106.

6)      ul. Kozietulskiego 4B.

 

 1. Remont instalacji odgromowej w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1)      ul. Ciupagi 2 blok A, blok B,

2)      ul. Gierymskiego 1.