Przetargi
­

WNZ-010/2023 z dnia 10.03.2023

Znak sprawy: WNZ-010/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup licencji bezpieczeństwa Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) – licencja na okres 36 miesięcy oraz gwarancji Next Business Day (na wymianę urządzenia) – licencja na okres 36 miesięcy.

 

WNZ-006/2023 z dnia 14.02.2023

Wykonanie corocznych przeglądów kominiarskich wraz z oczyszczaniem przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynkach Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w latach 2023 i 2024.

WNP-001/2023 z dnia 03.02.2023

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi koszenia trawy wraz z jej grabieniem i utylizacją.

WNZ-007/2023 z dnia 01.02.2023

Postępowanie prowadzonym bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla zadań wchodzących w skład zamówienia oraz potwierdzanie ich aktualności po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia w tym:

1) ZADANIE 1 : dla potrzeb ustalenia szacunkowej wartości prawa własności lokali w budynkach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

2) ZADANIE 2 : dla potrzeb aktualizacji lub ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (lub ich części) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

WNZ-005/2023 z dnia 30.01.2023

Znak sprawy: WNZ-005/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

„wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu Zarządu Mienia  Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Ciupagi 2  w  Warszawie.”

WNZ-001/2023 z dnia 12.01.2023

Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2023 roku.

WNP-014/2022 z dnia 23.12.2022

Sprawa nr WNP-014/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.ze zm.) zwanej dalej Pzp.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Odbiorcy.

WNZ-069/2022 z dnia 20.12.2022

Znak sprawy: WNZ-069/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

Zakup i dostarczenie do siedziby ZMSP sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych  oraz sprzętu audiowizualnego.

WNP-019/2022 z dnia 14.12.2022

Sprawa nr WNP-019/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.ze zm.) zwanej dalej Pzp.

Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

WNZ-065/2022 z dnia 09.12.2022

Znak sprawy: WNZ-065/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

  • wymianę trzech okien w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Jadźwingów 13 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 101 przy ul. Klarysewska 57 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Ludnej 4 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w lokalu użytkowym przy ul. Złota 68  w Warszawie.