Przetargi
­

ZM.NZP.79/20 z dnia 04.09.2020

Sprawa nr ZM.NZP.79/20

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych usytuowanych na działkach o nr ew. 86/23 i 86/20 z obrębu 5-03-11 przy ul. Nowy Świat 21 i na działce o nr ew. 14 z obrębu 3-06-01 stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.

ZM.NZP.221-09/20 z dnia 04.09.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-09/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – robota budowlana na:

„remont budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. Ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5-04-08”

 

ZM.NZP.221-08/20 z dnia 01.09.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-08/20

„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie, w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2020/2021.”

ZM.NZP.69/20 z dnia 27.07.2020

Sprawa nr ZM.NZP.69/20

prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

Remont kominów w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1) ul. Radzymińska 105,

2) ul. Nowy Świat 23,

3) ul. Nowy Świat 21b,

4) ul. Bysławska 20

Remont instalacji odgromowej w budynku Skarbu Państwa położonego przy:

  1. Bysławskiej 20

ZM.NZP.221-07/20 z dnia 22.07.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-07/20

remont w budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5 -04-08 ETAP I remont budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum. ”. 

Uwaga: I Etap nie obejmuje wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej!

 

 

ZM.NZP.221-06/20 z dnia 15.07.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-06/20

remont w budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5 -04-08

ETAP II  wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 

ZM.NZP.66/20 z dnia 10.07.2020

Sprawa nr ZM.NZP.66/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Prace przygotowawcze urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

 

ZM.NZP.65/20 z dnia 06.07.2020

Sprawa nr ZM.NZP.65/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

zakup i dostawa materiałów biurowych do siedziby Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie”

 

ZM.NZP.221-04/20 z dnia 22.06.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-04/20

„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w  Warszawie w zakresie branży sanitarnej na rok 2020/2021”

 

ZM.NZP.221-05/20 z dnia 18.06.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-05/20

„Remont w budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5 -04-08 ETAP I remont budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum. ”. Uwaga: I Etap nie obejmuje wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej!