Przetargi
­

WNP-000010/2021 z dnia 13.10.2021

Sprawa nr WNP-000010/2021

Remont ciągu pieszego przy budynku pod adresem ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie na działkach numer ewidencyjny 106 i 116 z obrębu 5-03-11 w Dzielnicy Śródmieście.

WNZ-000022/2021 z dnia 12.10.2021

Sprawa nr WNZ-000022/2021

Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą drzwi wejściowych do budynku i świetlika dachowego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zorzy 30b.

WNP-000007/2021 z dnia 12.10.2021

Sprawa nr WNP-000007/2021

Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie ZMSP w  Warszawie w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2021/2022.

WNP-000006/2021 z dnia 07.09.2021

Sprawa nr WNP-000006/2021

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021

Sprawa nr WNP-000004/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji)

 

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części)  położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

Łączna ilość nieruchomości –  795 sztuk.

WNP-000005/2021 z dnia 30.07.2021

Sprawa nr WNP-000005/2021

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy  Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

 

WNZ-000020/2021 z dnia 27.07.2021

Postępowanie nr WNZ-000020/2021

Prace remontowe ogólnobudowlane polegające na: wymianie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 105 w Warszawie.

 

WNZ-000019/2021 z dnia 27.07.2021

Postępowanie nr WNZ-000019/2021

Wykonanie  wymiany gazomierzy rotorowych G16 dla potrzeb kotłowni gazowych
w punktach   redukcyjno – pomiarowych zlokalizowanych na elewacjach budynków przy  ul. Ciupagi 2, blok B, C, D, I, II, III w Warszawie.

WNZ-000017/2021 z dnia 24.06.2021

Postępowanie nr WNZ-000017/2021

Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego i usuwanie awarii (dalej łącznie konserwacja) w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy ul. Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, ul. Armii Krajowej 100, ul. Lucerny 106, ul. Zorzy 30B w Warszawie.

WNP-000003/2021 z dnia 18.06.2021

Sprawa nr WNP-000003/2021

Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 142 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.