Przetargi
­

ZM.NZP.221.6/19 z dnia 19.07.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221.6/19

Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie”.

 

 

ZM.NZP.221.5/19 z dnia 08.07.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221.5/19

Wykonanie robót remontowych naprawczych pęknięć i rys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy: 

1) ul. Powsińska 73,

2) ul. Lewicka 13/15 (garaż),

3) ul. Ciupagi 2 blok II,

 

ZM.NZP.91/19 z dnia 04.07.2019

Sprawa nr ZM.NZP.91/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Wykonanie daszka ochronnego na elewacji budynku przy ul. Senatorskiej 38 w Warszawie

 

ZM.NZP.87/19 z dnia 17.06.2019

Sprawa nr ZM.NZP.87/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Willowej 6 w Warszawie

 

ZM.NZP.85/19 z dnia 13.06.2019

Sprawa nr ZM.NZP.81/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia  opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ( lub ich części ) stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy.

 

ZM.NZP.81/19 z dnia 30.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.81/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  wraz z robotami towarzyszącymi w budynku handlowo-usługowym przy ul. Złotej 68 w Warszawie”.

 

ZM.NZP.79/19 z dnia 22.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.79/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na: wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku – zaplecza technicznego nr 1 Teatru „Ateneum” przy ul. Jaracza 4  w Warszawie.  

 

ZM.NZP.78/19 z dnia 22.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.78/19

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania
i węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie

ZM.NZP.221.4/19 z dnia 17.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221.4/19

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.), „interwencyjne sprzątanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”

ZM.NZP.74/19 z dnia 17.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.74/19

 

  1. Remont nawierzchni jezdni gruntowej na działkach znajdujących się w zasobach ZMSP
    w Warszawie przy:
  • Ciupagi 2 (pomiędzy blokiem 2C i blokiem 2II, przy bloku 2I),
  • Tunelowa 10,
  • Chłopickiego 49 B.
  1. Remont nawierzchni jezdni z trylinki na działce znajdującej się w zasobach ZMSP w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73.
  2. Remont nawierzchni chodnika na działce znajdującej się w zasobach ZMSP w Warszawie przy ul. Gotarda 5.