Przetargi
­

ZM.NZP.221-03/20 z dnia 03.06.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-03/20

„Remont 9 pustostanów.”

 

ZM.NZP.43/20 z dnia 17.04.2020

Sprawa nr ZM.NZP.43/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Wykonanie usługi polegającej na legalizacji istniejącego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Biruty 18 w Warszawie na działce nr ew. 19 z obrębu 4-10-11. ”

 

ZM.NZP.36/20 z dnia 27.03.2020

Sprawa nr ZM.NZP.36/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

„opracowanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków i budowli zlokalizowanych przy ul. Wójcickiego 15 w Warszawie, usytuowanych na działkach o nr ew. 36; 37; 62/1; 62/2; 62/3; 62/4; 62/5; 63; i 64 z obrębu 7-11-01 o łącznej powierzchni 26 068 m2. ”

 

ZM.NZP.33/20 z dnia 19.03.2020

Sprawa nr ZM.NZP.33/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Prace przygotowawcze urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie  w latach 2020-2021dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa  ”

 

ZM.NZP.31/20 z dnia 18.03.2020

Sprawa nr ZM.NZP.31/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Wykonanie usługi polegającej na legalizacji istniejącego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Biruty 18 w Warszawie na działce nr ew. 19 z obrębu 4-10-11.”

 

ZM.NZP.32/20 z dnia 16.03.2020

Sprawa nr ZM.NZP.32/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Świadczenie usługi związanej z przygotowaniem wytycznych w sprawie udzielania ulg
w spłacie dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami, przypadających Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem aspektów dotyczących pomocy publicznej oraz przeszkolenie pracowników w powyższym zakresie.”

 

ZM.NZP.27/20 z dnia 10.03.2020

Sprawa nr ZM.NZP.27/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

wykonanie usługi polegającej na legalizacji istniejącego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Biruty 18 w Warszawie
na działce nr ew. 19 z obrębu 4-10-11.”

 

ZM.NZP.20/20 z dnia 28.02.2020

Sprawa nr ZM.NZP.20/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

„Świadczenie usługi związanej z przygotowaniem procedury/instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami, przypadających Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem aspektów dotyczących pomocy publicznej oraz przeszkolenie pracowników
w powyższym zakresie.”

 

ZM.NZP.221-01/20 z dnia 14.02.2020

Sprawa nr ZM.NZP.01/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),na:

„interwencyjne uporządkowanie terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację odpadów”

ZM.NZP.11/20 z dnia 10.02.2020

Sprawa nr ZM.NZP.11/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażania pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali i pomieszczeń przynależnych Skarbu Państwa  w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.