Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Adres:

Ul. Prosta 69 – V p.

00-838 Warszawa

Kontakt:

ZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID-19 INFORMUJEMY,
O OBOWIĄZUJĄCEJ ORGANIZACJI I KOMUNIKACJI
W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW.

OD 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO ODWOŁANIA
WPROWADZONA ZOSTAJE TYMCZASOWA KANCELARIA, tj. DOKUMENTY (umieszczone w kopercie) MOŻNA SKŁADAĆ DO OZNACZONEGO POJEMNIKA, USTAWIONEGO W KORYTARZU PRZED KANCELARIĄ. (V piętro)

Nadto w wyjątkowych przypadkach:

 1. Obsługa bezpośrednia prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez ZMSP – wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty w systemie rezerwacji wizyt: lub telefonicznie – nr 530 083 087 (nr nie udziela informacji, a wyłącznie rezerwuje termin wizyty).

KORESPONDENCJA Z ZMSP MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TAKŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

 1.  Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2.  Za pomocą poczty elektronicznej:

lub

Telefon do sekretariatu: 22 551 21 10

Za pomocą faxu na nr: +48 22 551-21-01

OD 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA W ZMSP OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI BĘDĄ UDZIELANE INFORMACJE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W ZMSP. Uprzejmie prosimy o korzystanie z nw. telefonów.
(w przypadku gdy pierwszy z podanych numerów jest zajęty lub nie odpowiada – zaleca się korzystanie z kolejnego numeru):

 • Informacja ogólna w sprawach Przekształcenia/Użytkowania Wieczystego (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)667 657 207, 533 027 040, 697 657 077, 667 657 212, 535 227 877, 667 657 208, 533 027 056, 695 657 407, 885523499, 885 523 500, 885 523 506, 885 523 485, 885 523 491, 885 523 486
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Dzierżawa wieczysta, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Przekształcenie/Użytkowanie Wieczystego – 695 902 150, 667 657 211, 667 657 213, 667 657 209, 885 523 495, 885 523 497, 885 523 496
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw
  – 695 902 160, 695 902 180
 • Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne – 885-523-504, 885-523-501, 885 523 498, 885-523-503
 • Ulgi w należnościach (odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.) – 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach) – 605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne) – 22 551 21 47, 22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 • bieżące administrowanie, awarie, naprawy – 535 854 986, 605 141 305, 695 409 005, 603 553 453
 • utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem – 601 657 706, 695 657 006,
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 695 902 170
 • Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje) –505 121 339
 • Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje) –  695 657 707

 

 

tel. +48 22 551-21-00

faks +48 22 551-21-01

e-mail:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

Nasza lokalizacja

Mieścimy się w Warszawie przy Ul. Prostej 69

Godziny pracy Zarządu: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków o jakich mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133):
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
a także w każdą środę roboczą od godz. 7 - 17

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Sekretariat Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Penkin

tel. +48 22 551-21-10

e-mail:

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji, drogą mailową na adres: