Sprawa nr WNP-000010/2021

Remont ciągu pieszego przy budynku pod adresem ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie na działkach numer ewidencyjny 106 i 116 z obrębu 5-03-11 w Dzielnicy Śródmieście.