Sprawa nr WNP-009/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji) “usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa  w Warszawie, w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2022/2023”.