Sprawa nr WNP-018/2022

Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej oraz nawierzchni chodników
i parkingów  na działce o nr ew. 86/23 z obrębu 5-03-11 przyległej do adresu Nowy Świat w Warszawie, Dzielnicy Śródmieście – etap I