Postępowanie nr WNZ-000017/2021

Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego i usuwanie awarii (dalej łącznie konserwacja) w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy ul. Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, ul. Armii Krajowej 100, ul. Lucerny 106, ul. Zorzy 30B w Warszawie.