Postępowanie nr WNZ-000020/2021

Prace remontowe ogólnobudowlane polegające na: wymianie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 105 w Warszawie.