Sprawa nr WNZ-000024/2021

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Koźmiana 2 w Warszawie.