Wykonanie corocznych przeglądów kominiarskich wraz z oczyszczaniem przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynkach Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w latach 2023 i 2024.