Sprawa nr WNZ-012/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

„wykonanie: 1) prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej , 2) konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”