Sprawa nr WNZ-028/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze  zm.) na:

Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku mieszkalnego przy
ul. Radzymińskiej 105 w Warszawie, która będzie posadowiona na działce numer 153/9 obręb 4-10-14 przy ul. Radzymińskiej 99 w Warszawie.