Sprawa nr WNZ-039/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zakup 140 licencji na okres 36 miesięcy, oprogramowania antywirusowego ESET Secure Business.