Sprawa nr WNZ-042/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na świadczenie usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. Kostrzyńskiej 24 w Dzielnicy Mokotów – Augustówka w Warszawie w latach 2023-2024

Link do platformy zakupowej:

eB2B – Postępowanie WNZ-042/2022 – Usługa polegająca na odbiorze i wywozie nieczystości płynnych z nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa w latach 2023-2024