Sprawa nr WNZ-043/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„wykonanie usług polegających na konserwacji i dokonywaniu przeglądów, naprawy oraz usuwanie uszkodzeń i awarii domofonów w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa”.