Sprawa nr WNZ-044/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej znajdującej się na działce ew. nr 86/23 z obrębu 5-03-11 przy ul. Nowy Świat  w Warszawie”.