Sprawa nr WNZ-046/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

“Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży elektrycznej w latach 2023-2024”