Sprawa nr WNZ-048/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii dźwigów o napędzie hydraulicznym  i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, ul. Al. Jerozolimskie 32, ul. Złotej 68  w Warszawie, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania  Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na okres 24 miesięcy.”