Sprawa nr WNZ-050/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

prowadzenie serwisu eksploatacyjnego, i usuwanie awarii (dalej łącznie konserwacja) w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy  ul.  Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, ul. Ludna 4, ul. Armii Krajowej 100, ul. Lucerny 106, ul. Zorzy 30b  w Warszawie.”