Sprawa nr WNZ-051/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

“Remont nawierzchni chodnika wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych podwórka przynależnego do budynku przy ul. Ludna 4 w Warszawie”