Sprawa nr WNZ-058/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 100 w Warszawie