Znak sprawy: WNZ-065/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

  • wymianę trzech okien w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Jadźwingów 13 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 101 przy ul. Klarysewska 57 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Ludnej 4 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w lokalu użytkowym przy ul. Złota 68  w Warszawie.