Sprawa nr ZM.NZP.102/17

Roboty remontowe w branży sanitarnej poziomów zw. Cw i ccw w 3 budynkach ul. Ciupagi 2B. 2C i 2III