Sprawa nr ZM.NZP.105/20

Remont pionu kanalizacji deszczowej w budynku przy  ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie.”