Sprawa nr ZM.NZP.110/17

Prowadzona  w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

na:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego”.