Sprawa nr ZM.NZP.102/17

Roboty remontowe w branży sanitarnej. Wymiana 12 pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Gierymskiego 1