Sprawa znak ZM.NZP.110/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:

Usługa interwencyjnego uporządkowania terenu Skarbu Państwa działki nr 2/1 z obrębu 3-08-10 o pow. 6829 m2 przy ul. Gwarków w Dzielnicy Rembertów będącej w zasobie zarządzanym  i administrowanym przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.