Sprawa nr ZM.NZP.112/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: usługi konserwacji i usuwania awarii dźwigów  o napędzie hydraulicznym i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, Al. Jerozolimskich 32,  ul. Złotej 68 w Warszawie, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok 2021/2022.