Sprawa nr ZM.NZP.112/17

Prowadzona  w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

na:

przegląd instalacji gazowych w budynkach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie”.