Sprawa nr ZM.NZP.118/17

Prowadzona  w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

na:

wymianę pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych przy:

pkt. 1 ul. Ciupagi 2 blok I, klatka I w Warszawie,- wymiana pionów wod.-kan.,

pkt. 2 ul. Ciupagi 2 blok A, klatka II w Warszawie,- wymiana pionów wod.-kan.