Sprawa nr ZM.NZP.124/17

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Wykonanie usługi polegającej na wymianie uszkodzonej pompy trójfazowej typu UPE 80-120S instalacji centralnego ogrzewania, na pompę jednofazową o parametrach w/w pompy wraz z układem sterowania i zabezpieczenia przepięciowego, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”