Sprawa znak ZM.NZP.125/18

Postępowanie prowadzone w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:

Remont kominów w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1)    ul. Ciupagi 2 blok I, blok II, blok III, blok A, blok C,

2)    ul. Powsińska 73,

3)    ul. Ludna 4,

4)    ul. Gierymskiego 1,

5)    ul. Lucerny 106.

6)    ul. Kozietulskiego 4B.

Remont instalacji odgromowej w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1)    ul. Ciupagi 2 blok A, blok B,

2)    ul. Gierymskiego 1.

Termin realizacji całości zamówienia: do 30 października 2018 roku.