Sprawa nr ZM.NZP.127/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „wykonanie oceny efektywności energetycznej kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Ciupagi 2 w Warszawie”.