Sprawa znak ZM.NZP.127/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

„remont wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz montaż klap dymowych na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie”.