Sprawa znak ZM.NZP.128/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

Remont hydroforni polegający na wymianie zestawu pomp, wymianie armatury oraz części przewodów w pomieszczeniu pompowni w piwnicy w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”.