Sprawa nr ZM.NZP.133/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”.