Sprawa znak ZM.NZP.137/17

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych i usuwanie awarii  w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy ul. ul. Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, Ludna 4, Armii Krajowej 100, Lucerny 106  Warszawie.”