Sprawa znak ZM.NZP.140/17

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w branżach architektonicznej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Ludwickiej 7 w Warszawie”.