Sprawa znak ZM.NZP.140/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

Remont instalacyjno-budowlany w węźle cieplnym w budynku przy ul. Ludnej 4 w Warszawie”.