Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „przebudowę przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie na działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 z obrębu 5-06-14.”