Sprawa znak ZM.NZP.148/17

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:

Odbiór i wywóz nieczystości płynnych znajdujących się na nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa przy ul. Lucerny 106 i Kostrzyńskiej 24  w Warszawie zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

 Termin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku