Sprawa znak ZM.NZP.151/17

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:

„usługi wymiany oleju hydraulicznego w dźwigach osobowych hydraulicznych o numerach rej. 3127051484 i 31270584 wraz z czynnościami konserwacyjnymi oraz próbami technicznymi w bud. przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”

Termin składania ofert 06.12.2017 godz. 10:00