Sprawa znak ZM.NZP.157/17

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na:

„wykonywanie usługi konserwacji, naprawy oraz usuwania uszkodzeń i awarii domofonów w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”