Sprawa znak ZM.NZP.165/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

Wykonanie robót remontowych polegających na naprawie dachów w budynkach garażowych przy: Chełmskiej 25 w Warszawie, ul. Belgijskiej 9 w Warszawie”.