Sprawa znak ZM.NZP.167/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

Usługi naprawcze oraz  usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży elektrycznej  w Warszawie na rok 2019/2020”.