Sprawa znak ZM.NZP.176/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

„Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenu Skarbu Państwa działek nr 72, 92/1, 92/2 z obrębu 7-08-15 przy ul. Generała Maczka w Dzielnicy Bielany w Warszawie zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”.