Sprawa znak ZM.NZP.189/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „usługi konserwacji i usuwania awarii dźwigów o napędzie hydraulicznym i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, Al. Jerozolimskich 32, ul. Złotej 70 w Warszawie, znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na rok 2019/2020.